Piper og ildsteder

  • Oppgradering av gamle piper til dagens krav.
  • Skifting av røykrør i eksisterende piper.
  • Bytting av ovn.
  • Montering av stålpiper.
  • Endringer på eksisterende ildsteder.
  • Brannmurer.