Piper og ildsteder 

Piper og ildsteder

Reparasjoner av eksisterende ildsteder samt oppføring av nye. Spesialbygde peiser, gruver og ildsteder.